Wrap it around your wrist Book

///Wrap it around your wrist Book

Wrap it around your wrist Book

$18.95

Leather, Beadwire & Ring Wraps

Description

This Bracelet Book has 3 styles of wraps.  Leather sewing Wraps, Beadwire Wraps & Rings & Bead Wraps.  Over 100 bracelet patterns